Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Zumpolle B.V.: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;
de website : www.eacylift.nl en alle onderliggende pagina's;

2. Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De inhoud is door Zumpolle B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Zumpolle B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. Zumpolle B.V. is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Zumpolle B.V. biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

7. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen via info@zumpolle.net.

Alle rechten voorbehouden.